Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w CzernichowiePrzejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Zmiana wielkości tekstu:

Stypendia SPESProgram Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

Czytaj więcej: Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

O co chodzi z tą „ koordynacja ” ?

Zmiana wielkości tekstu:

Twoje wnioski o świadczenia rodzinne ( w tym 500 +) , jeśli wraz z dziećmi przebywasz na terenie Polski, a drugi z rodziców / opiekun faktyczny/opiekun prawny dziecka:
• przebywa (ale nie jest to pobyt o charakterze turystycznym, naukowym, lecznicz ym)
• pracuje w jednym z wymienionych krajów: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, Niemczech, Holandii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, w Słowenii, Szwecji, Wegrzech, Włoszech, W ielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Sz w ajcarii. prawdopodobnie podlegają koordynacj... CZYTAJ WIĘCEJ

Zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zmiana wielkości tekstu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie w związku z realizacją zadania wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.

( art.6 ust.4 pkt 2 oraz art.7 ust.1 pkt.5, Dz. U. z 2005r., Nr 180, poz.1493 z późn. zm.) informuje, że w pierwszym kwartale 2018 r. rozpoczną się zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Czytaj więcej: Zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zmiana wielkości tekstu:

                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

Czytaj więcej: Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 są...

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2017/2018 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017r.

Zmiana wielkości tekstu:

                   W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

Czytaj więcej: Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2017/2018 są...

Strona 1 z 5

Szukaj na stronie

Karta Dużej Rodziny

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top