Przejdź do serwisu Biuletynu Informacji Publicznej GOPS w CzernichowiePrzejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Aktualności

INFORMACJA

Zmiana wielkości tekstu:

                                                                                   Czernichów, 13.01.2017r.

INFORMACJA

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernichowie

w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie informuje, że w roku 2017 w związku z obowiązkiem przedstawienia planu postępowań o udzielenie zamówień, nie przewiduje realizacji zadań o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro, lub dla których przewiduje się ogłoszenie zamówienia w trybie Pzp.

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Zmiana wielkości tekstu:

WAŻNE WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW

Zmiana wielkości tekstu:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, informującym o pojawiających się próbach wyłudzania pieniędzy za pobranie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Czytaj więcej: WAŻNE WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW

PROGRAM „RODZINA 500+”

Zmiana wielkości tekstu:

rodzina 500

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195), na podstawie której będzie realizowany Program „Rodzina 500+”.

Czytaj więcej: PROGRAM „RODZINA 500+”

Rusza grupa korekcyjno – edukacyjna

Zmiana wielkości tekstu:

Z dniem 9 marca 2016 r. rozpoczynają się zajęcia grupy korekcyjno – edukacyjnej dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania w/w grupy prowadzone będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20.

Czytaj więcej: Rusza grupa korekcyjno – edukacyjna

Strona 1 z 4

Szukaj na stronie

NIEBIESKA LINIA

 

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia””

ZIELONA LINIA

•	„Przejdź do serwisu Ogólnopolskiego Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia””

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Przejdź do szczegółowych informacji na temat programu aktywizacji społeczno-zawodowej – Twój czas”

Go to top